Södra Åstranden – med kontor och logistik i centrum

 

Vid Ätrans södra strand, mellan havet och centrala Falkenberg ligger kontors och logistik centret Södra Åstranden. I enlighet med detaljplanen för området vidare utvecklar Ekängengruppen och Järngrinden tillsammans området till ett modernt kontors- och logistikcenter med hög potential.

Med det centrala läget i Falkenberg, bra kommunikationer, bra tillfartsvägar till E6:an tillsammans med Falkenbergs centrala läge på västkusten erbjuder vi här en blandning av kontorslokaler tillsammans med effektiva logistiklösningar anpassade efter våra
hyresgästers vitt skilda behov.

Tillsammans med QPG Arkitekter har vi påbörjat arbetet med att fräscha upp bland annat fasader och markområden. Vi är övertygade om att Södra Åstranden kommer att spela en viktig roll för att skapa förutsättningar för företag att utvecklas och etablera sig i Falkenberg.